Bazilišek

Bazilišek

Bazilišek je ještěr Jižní Ameriky , který leze po stromech a k údivu pozorovatelů dokáže běhat po vodě. Tyto jeho vlastnosti nás inspirovali při hledání našeho unikátního zařízení. Požadavek plavání v létě pod otevřeným nebem a využívání bazénu v zimě , bez energetických ztrát a zastavění prostoru nad bazénem je výzva hodná baziliška. Tyto požadavky Vám dokáže splnit unikátní zařízení firmy Vipool jménem bazilišek.

Princip funkce:

Za bazénem jsou v šachtě nad sebou uloženy izolované desky tloušky 100 mm, které krok po kroku postupně vyjíždějí směrem nahoru, kde se spojí s předchozí deskou. Po spojení obou desek dojde k vodorovnému posuvu desek o jednu šíři desek. To vše se opakuje tak dlouho, dokud všechny desky nezakryjí celou délku bazénu.
Odkrývání bazénu probíhá analogicky.

Přednosti zařízení BAZILIŠEK

  • malá zástavbová plocha
  • vysoké izolační vlastnosti
  • možnost celoročního koupání pod otevřenou oblohou
  • plně automatický provoz
  • pochůznost izolačních desek
  • bezpečné zakrytí bazénu
  • libovolná volka povrchu izolačních desek ( jednotný design s okolní terasou )
  • snížení nákladů nutných na výstavbu krytého bazénu
  • využití plochy nad bazénem

Ke stažení

PDF prezentace produktu